Spoed?
Bel 050-5417741

Konijnen

De twee meest voorkomende konijnenziektes bij zowel wilde als tamme dieren zijn myxomatose en het viraal haemorrhagisch syndroom (VHS).

Deze virussen verspreiden zich razendsnel en is uw konijn eenmaal geïnfecteerd, dan overleeft hij de ziekte vaak niet. Gelukkig kunt u uw konijn tegen beide virussen beschermen door het elk jaar te laten vaccineren.

Viraal Hemorrhagisch syndroom, VHS
Deze ziekte wordt vooral in de zomer en de herfst gezien. Het wordt veroorzaakt door een virus dat meerdere organen aantast, maar vooral grote schade aan de lever toebrengt. Dit gaat gepaard met hoge koorts, benauwdheid, bloedingen en zenuwstoornissen. Meestal sterven de konijnen binnen de 72 uur, soms zelfs zonder eerst symptomen gehad te hebben. Vaccinatie tegen VHS geeft 12 maanden bescherming, meestal wordt deze gecombineerd met een vaccinatie tegen Myxomatose.

Myxomatose
Dit virus wordt overgedragen door muggen en vlooien, dus met name konijnen die buiten staan zijn gevoelig. Vooral in het voorjaar, de zomer en de herfst wordt de ziekte gezien. Er ontstaan gelatineuze huidverdikkingen op de oren, oogleden, neus en geslachtsdelen.

Het konijn stopt met eten, krijgt koorts en sterft na enkele dagen. Er kan tegen gevaccineerd worden, dit geeft ongeveer een jaar bescherming. Om een entreactie te voorkomen (een verdikking op de plaats waar de vaccinatie is gezet) raden we aan konijnen pas van af 12 weken leeftijd te vaccineren.

konijntje inde hand